Kancelaria Adwokacka Zespół Adwokatów „Wzgórze” działa od 1990 r.
Zespół Adwokatów „Wzgórze” tworzą:

Adwokat Janusz Hańderek

Adwokat Janusz Hańderek

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Aplikację adwokacką odbywał w Bielsku – Białej w Kancelariach adwokatów Stanisława Sikory i Zbigniewa Waydowicza. Praktykę adwokacką prowadzi od 1982 r., w tym od 1990 r. w ramach Zespołu Adwokatów „Wzgórze”.

Adwokat Zbigniew Firyn

Adwokat Zbigniew Firyn

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Pracował jako sędzia Sądu Rejonowego w Pszczynie. Aplikację adwokacką odbywał w Bielsku – Białej, gdzie prowadzi praktykę adwokacką od 1982 r., w tym od 1990 r. w ramach Zespołu Adwokatów „Wzgórze”.

Adwokat Adriana Tomasik-Łabyś

Adwokat Adriana Tomasik – Łabyś

jest absolwentką Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego. Aplikację adwokacką odbywała w Bielsku – Białej pod patronatem adwokata Janusza Hańderka. Adwokat Adriana Tomasik-Łabyś jest doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, zajmuje się naukowo problematyką spółek kapitałowych.

Adwokat Łukasz Gworek

studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację adwokacką odbywał w Bielsku – Białej pod patronatem adwokata Zbigniewa Firyna. Przez okres 2 lat pracował na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej oraz w Sądzie Rejonowym w Tychach.

Adwokat Dariusz Piątek

studia ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację prokuratorską w Bielsku – Białej, a następnie aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku – Białej pod patronatem adwokata Janusza Hańderka. Od ponad dziesięciu lat prowadzi praktykę adwokacką.

Adwokat Roman Ziaja

Adwokat Roman Ziaja

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację sądową, a następnie aplikację adwokacką. Praktykę adwokacką prowadzi od 1972 r.

Aplikant Adwokacki

Joanna Kubik
tel. 507 822 352


Sekretarka
Anna Kasprowicz

Pracownik biurowy
Tomasz Firyn

 

Zespól Adwokatów "Wzgórze" ul. Wzgórze19/7, 43- 300 Bielsko–Biała, tel/fax. (33) 812-32-20

kontakt