Kancelaria Adwokacka Zespół Adwokatów „Wzgórze” działa od 1990 r.
Zespół Adwokatów „Wzgórze” tworzą:

Adwokat Janusz Hańderek

Adwokat Janusz Hańderek

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Aplikację adwokacką odbywał w Bielsku – Białej w Kancelariach adwokatów Stanisława Sikory i Zbigniewa Waydowicza. Praktykę adwokacką prowadzi od 1982 r., w tym od 1990 r. w ramach Zespołu Adwokatów „Wzgórze”.
Tel:  502 250 397

Adwokat Zbigniew Firyn

Adwokat Zbigniew Firyn

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Pracował jako sędzia Sądu Rejonowego w Pszczynie. Aplikację adwokacką odbywał w Bielsku – Białej, gdzie prowadzi praktykę adwokacką od 1982 r., w tym od 1990 r. w ramach Zespołu Adwokatów „Wzgórze”.
Tel: 604 213 179

Adwokat Joanna Kubik – Grzebieniak

jest absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, gdzie w latach 2013 – 2015 otrzymywała nagrodę Rektora dla najlepszych studentów. Aplikację adwokacką odbywała w Bielsku – Białej pod patronatem adwokata Janusza Hańderka, nabywając przy tym bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań sądowych oraz sporządzaniu pism procesowych, dodatkowo czynnie działając w tym czasie także w Fundacji – jako prawnik udzielający porad prawnych.
Tel: 507 822 352

Adwokat Łukasz Gworek

studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację adwokacką odbywał w Bielsku – Białej pod patronatem adwokata Zbigniewa Firyna. Przez okres 2 lat pracował na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej oraz w Sądzie Rejonowym w Tychach.
Tel: 607 696 995

Adwokat Dariusz Piątek

studia ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację prokuratorską w Bielsku – Białej, a następnie aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku – Białej pod patronatem adwokata Janusza Hańderka. Od ponad dziesięciu lat prowadzi praktykę adwokacką.
Tel: 504 104 151


Sekretarka
Anna Kasprowicz

Pracownik biurowy
Tomasz Firyn

 

Zespól Adwokatów "Wzgórze" ul. Wzgórze19/7, 43- 300 Bielsko–Biała, tel/fax. (33) 812-32-20

kontakt